fbpx

Sausį mokiniams vyks diagnostiniai testai arba nacionaliniai mokinių patikrinimai. Ką žinoti tėveliams?

Šį mėnesį Šiaurės licėjaus mokiniai rašys žinių įsivertinimui ir pasitikrinimui skirtus testus. 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP), o visi kiti mokiniai atliks Šiaurės licėjaus mokytojų kurtus diagnostinius testus. Visų testų tikslas yra pasitikrinti žinias ir lygintis su savimi, o mokinių tėveliams bei mokytojams suteikti grįžtamąjį ryšį apie vaikų mokymąsi. 

Diagnostiniai testai 1-3 kl., 5-7 kl. ir 9 kl. mokiniams 

Diagnostiniai testai yra būdas kelis kartus per metus vaikui įsivertinti savo pasiekimus, o mokytojui – gauti vertingą informaciją, kuri vėliau ugdymo procese padeda taikyti individualias ir kiekvienam vaikui pagal gebėjimus pritaikytas užduotis. 

Esame šiaurietiško ugdymo principais grįsta mokykla, todėl mums svarbu kiekvienam vaikui skirti kuo daugiau individualaus dėmesio ir suteikti visus įmanomus įrankius mokiniui lygintis pačiam su savimi, siekti aukščiausių asmeninių rezultatų, o pedagogams leisti įvertinti individualią vaiko pažangą. Diagnostinius testus ruošia Šiaurės licėjaus mokytojai, tai yra specialiai tik mūsų mokiniams skirti žinių įsivertinimo ir kompetencijų patikrinimo testai. 

Diagnostinių testų rezultatus tėveliai su savo klasės mokytojais aptars individualių pokalbių metu, į kuriuos klasės mokytojai pakvies pasibaigus pusmečiui, pirmosiomis vasario mėn. savaitėmis.   

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 4 ir 8 kl. mokiniams 

Kasmet visiems Lietuvos 4 ir 8 klasių mokiniams vyksta patikrinamieji testai vadinami nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimais. Jų tikslas – sudaryti galimybes mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. 

„NMPP rengia Nacionalinis egzaminų centras. Vienose šalyse nacionaliniu mastu organizuojami testai yra privalomi, tik vertinami centralizuotai arba necentralizuotai, o kitose (pavyzdžiui, Lietuvoje) – dėl dalyvavimo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime apsisprendžia savivaldybės ar pačios mokyklos. Mes mokykloje dirbame taikydami Šiaurės šalių ugdymo principus – integruotą, patirtinį ir asmenybės ugdymą, o NMPP patikrinime dalyvaujame, nes jie padeda įvertinti mokinių pasiekimus ir gebėjimus bei nustatyti spragas pagal Bendrųjų programų reikalavimus“, – teigia ugdymo vadovė Nomeda Kasperavičienė. 

Anksčiau NMPP vykdavo mokslo metų pabaigoje, tačiau šiemet visi Lietuvos 4 ir 8 klasių mokiniai šiuos testus rašo anksčiau, sausio ir vasario mėnesiais.

NMPP datos 4 ir 8 kl. mokiniams: 

  • 4 klasė skaitymas – sausio 24 ir 25 dienomis 
  • 4 klasė matematika – sausio 31 – vasario 1 dienomis 
  • 8 klasė skaitymas – vasario 8 dieną 
  • 8 klasė matematika – vasario 22 dieną 

NMPP metu tikrinami tik skaitymo ir matematikos gebėjimai. Tikslus laikas ir srautas bus paskirtas kiekvienam vaikui individualiai. Testus moksleiviai atliks mokykloje, o klasės mokytojas pasirūpins sklandžiu jų įgyvendinimu. 

Atlikę testus moksleiviai gaus savo kognityvinių  ir dalyko veiklos srities apibendrintų pasiekimų įvertinimo profilį. Šia informacija su tėvais pasidalins klasės mokytojai arba kuratoriai. 

 

Patarimai mokiniams 

Testas – man įveikiamas dalykas, kai žinau, kaip jam pasiruošti. Šiaurės licėjaus socialinė pedagogė Renata dalijasi keliais patarimais mokiniams prieš jų laukiančius žinių patikrinimus: 

  • Ramiai apgalvok, kokių pamokų temų nesupranti ar prasčiau moki, užsirašyk jas ir susiplanuok, kada skirsi joms laiko. Jei reikia, kreipkis pagalbos į mokytojus ar tėvelius;  
  • Pasidomėk diagnostinio testo tvarka, būk atsakingas už save 
  • Jeigu neramu ar bijai diagnostinio testo, nelik vienas su savo jausmais – kalbėkis apie tai su artimaisiais. 

 

Visus tėvelius skatiname nepamiršti, kad šių testų rezultatai – tik vienas iš daugelio informacijos šaltinių apie vaiko mokymąsi, todėl testų sureikšminti neverta. Kviečiame pasiekimus vertinti plačiai, nes tik taip vaiką motyvuosime kasdien siekti aukščiausių asmeninių rezultatų per gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Daugiau informacijos apie testus Jums gali suteikti pradinės mokyklos ugdymo vadovė Nomeda Kasperavičienė tel. +370 604 02645 ir pagrindinės mokyklos ugdymo vadovas Mantas Cegelskas tel. +370 6 876 5093. 

    Add a header to begin generating the table of contents