fbpx

Prasideda registracija į mokslo klubus 5-9 kl. mokiniams

Kviečiame Šiaurės licėjaus mokinius registruotis į Mokslo klubus. Tai – 5-9 klasių mokiniams skirti užsiėmimai, kurių metu siekiama pagilinti akademines žinias. Mokslo klubų tikslas – sukurti papildomas galimybes mokiniams, siekiantiems giliau, plačiau ir įdomiau mokytis pasirinktą dalyką.

Mokiniams siūlome rinktis iš 6 mokslo klubų: Gamtosauginink(i)ų, Įdomiosios istorijos, Istorinės dokumentikos, Matematikos, Kūrybiškų uždavinių sprendimo būdų ir Anglų kalbos.

Klubai veikti pradės surinkus grupę nuo 4 mokinių. Užsiėmimų pradžia lapkričio 7 d.

Registracija, išsamesni klubų aprašymai ir užsiėmimų laikai čia https://bit.ly/3Dr4KIY

Klubų užsiėmimai vaikams bus nemokami.

GAMTOSAUGININK(I)Ų KLUBAS 6-9 kl.

Moksleiviai atkreips dėmesį į aplinkosaugos problemas, domėsis jų sprendimo būdais, plės ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuos palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teiks teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui.

ĮDOMIOJI ISTORIJA 5-6 kl.

Mokiniai gilins dalyko programines žinias apie istorinius įvykius ir asmenybes. Užsiėmimų metu  analizuos papildomus istorinius šaltinius, atliks įvairaus pobūdžio užduotis, žiūrės dokumentinių, meninių filmų ištraukas pagal mokymosi programą.

ISTORINĖ DOKUMENTIKA 7-9 kl.

Mokiniai gilins istorijos dalyko 7, 8, 9 klasių mokymo programos žinias, analizuodami šaltinius apie istorinius įvykius, asmenybes, karus, išradimus. Užsiėmimai suteiks galimybę pasiruošti istorijos olimpiadoms, konkursams.

MATEMATIKOS KLUBAS 5-6 kl. 

Klubo tikslas – spręsti sunkesnius ir įdomesnius matematikos uždavinius, ruoštis matematikos konkursams, olimpiadoms ir ugdyti mokinių loginį mąstymą.

KŪRYBIŠKI UŽDAVINIŲ SPRENDIMO BŪDAI 7-8 kl.

Klubas skirtas matematikai gabiems mokiniams, norintiems pagilinti turimas žinias. Užsiėmimų metu mokiniai spręs įdomesnius, sudėtingesnius (matematikos olimpiadų, gimnazijų stojamųjų) uždavinius, galvosūkius, susipažins su įvairiais nestandartiniais sprendimo būdais. 

ANGLŲ KALBOS KLUBAS 5-9 kl.

Klubas skirtas pažengusiems, kurie nori dar labiau gilinti anglų kalbos žinias. Mokiniai dainuos populiarias dainas, skaitys naujausius straipsnius, diskutuos, vaidins. Klubo metu galima laukti svečių, bus organizuojami debatai, bus mokomasi šnekamosios kalbos frazių. Mokiniai patys rinksis savo veiklas ir sudarinės klubo veiklų tvarkaraštį.

    Add a header to begin generating the table of contents