fbpx

Istorijos mokytojas Marius

Nuo kitų mokslo metų Šiaurės licėjaus pagrindinės mokyklos mokytojų komandą papildys dar vienas istorijos mokytojas Marius Černiauskas. Mokytojas istorijos mokys 5-6 kl. mokinius. Istorijos mokytoja Irena Pokutneva ir toliau tęs darbus.

Marius ČERNIAUSKAS

Mokytojas Marius 2013 m. baigė istorijos studijas Lietuvos edukologijos univeritete.

Mokytojai, kuriuos sutiko gyvenimo kelyje, padarė didelę įtaką jo ateičiai. Būtent jie pamatė kūrybiškumą, artistiškumą, įkvėpė pasitikėjimo savimi. Mokytojai buvo Mariaus paauglystės autoritetai ir formavo jį kaip asmenybę. Supratimas, jog pedagogas gali formuoti žmogaus pasaulėžiūrą, vertybes ir kurti šviesesnį pasaulį, vertė rinktis mokytojo kelią. Šiame darbe pedagogui ypatingai svarbus santykis. Tai yra raktas į sėkmę. Sukūręs pagarba, pasitikėjimu paremtą santykį gali pasiekti aukščiausių akademinių laimėjimų, ugdyti įvairias kompentencijas, atsakomybę.

Nuo 2009 m.  savanoriavo„Naujajame teatre”, yra sukūręs keletą vaidmenų ir iki šiol, retkarčiais, pasirodo scenoje. Šioje organizacijoje taip pat padeda neįgaliesiems, judantiems vežimėliu, akliesiems ir silpnaregiams, kuriems reikalingas asistentas. Ši veikla Mariui teikia didžiulį pasitenkinimą. Juk yra sakoma: „kuo daugiau duodi, tuo daugiau lieka“.

Džiaugiamės, kad Marius prisijungia ir ugdys mūsų šiauriečius.

    Add a header to begin generating the table of contents