fbpx

Filmų gamyba, kneipo takas ir virtualios pačių mokinių kurtos parodos: baigėsi 5-9 kl. fenomenų tyrinėjimo savaitė

Pirmąją savaitę po atostogų 5-9 kl. mokiniams vyko fenomenų savaitė: vaikai dalyvavo išvykose, edukacijose ir klasėse atliko fenomenų tyrimus. Mokinių klasės šios savaitės metu rinkosi atlikti skirtingų temų tyrimus: penktokai pasirinko pojūčių temą ir išsikėlė tikslą – suprasti ir įvardinti pojūčius, visi šeštų klasių mokiniai atsakinėjo į klausimą, kaip problemas analizuoti naudojantis audiovizualinės raiškos priemonėmis, ir patys pristatė savo kurtus kino filmus, septintokų fenomenų tema buvo namai, o 8-9 kl. mokiniai pasirinko meno temą.

5 klasės
Per pirmąsias tris dienas vaikai mokėsi žmogaus turimus pojūčius. Mokymosi savaitę paįvairino aktyvios bei įtraukiančios veiklos. Mokiniai dažnai dirbo komandose, kurias sudarė vaikai iš skirtingų penktų klasių, dirbo savarankiškai, dalyvavo edukacinėje išvykoje į patyriminį kambarį „Tamsu baisu“.
Kaip galutinį projektą mokiniai ruošė Kneipo terapijos pojūčių taką.

6 klasės
Penkias dienas šeštokai skyrė susipažinimui su kino teorija ir praktika: kino produkcija, svarbiausiais filmo kūrimo etapais, scenarijaus rašymo žingsniais, montavimu ir post-produkcija.

Po teorinių pamokų mokykloje veiklos persikėlė į Kino, teatro ir muzikos muziejų, Lietuvos radijo ir televizijos studiją, „Skalvijos“ kino teatrą, o prieš pat savo pačių filmų kūrimą vaikams ruoštis padėjo grimerė.

Pagrindinė savaitės užduotis buvo sukurti 3-5 min trukmės filmą aplinkosaugos tema. Mokiniai kartu išsigrynino filmukų žinutes, rašė scenarijų, filmavo, vaidino, planavo scenas, montavo ir bendraklasiams pristatė pačių sukurtus produktus.

7 klasės
Septintokai nagrinėjo namų reiškinį. Fenomenų tyrinėjimo savaitės metu vaikai analizavo skirtingus architektūros stilius, būsto raidą Lietuvoje, lankėsi Nacionaliniame muziejuj ir dalyvavo edukacijoje „Lietuvio namai”. Kiekviena mokinių grupė kėlė savo probleminį klausimą ir galvojo, koks bus jų galutinis produktas. Vieni vaikai darė maketus, kūrė interaktyvų testą, nustatantį, koks interjero tipas žmogui tinka labiausiai, konstravo koliažus.

8-9 klasės
Reiškinių tyrinėjimo savaitės tema „Menas kaip reiškinys“. 8-9 kl. mokiniai savaitę skyrė parodų lankymui, moderniojo meno pažinimui ir patys kūrė virtualią savo darbų parodą.

Pirmadienį vaikai aplankė MO muziejaus parodą „Susitikimas, kurio nebuvo” ir dalyvavo muziejaus edukacijoje „Dailės pamoka mokykloje: meno pažinimas“, antradienį lankė menininkų parodas Energetikos ir technikos muziejuje. Valdovų rūmuose su gidu apžiūrėjo parodą „Nerūpestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje“, trečiadienį lankė nuolatinę ekspoziciją Nacionalinėje dailės galerijoje, ketvirtadienį aplankė dailininkų impresionistų parodą „Nuo Monė iki van Gogo“.

Susipažinę su moderniuoju menu, mokiniai diskutavo tema „Ar tai menas?” ir patys kūrė virtualią parodą platformoje artsteps.com


Fenomenų tyrinėjimo savaitė vyko visos pagrindinės mokyklos klasėms. Šiais mokslo metais 5-9 klasių mokinių tokios savaitės laukia dar 2.

Šiaurės licėjus – pirmoji Lietuvos mokykla, pritaikiusi ugdymą, grįstą fenomenų tyrinėjimu (#PhenoBL). Tai – suomiška mokymosi praktika, padedanti mokiniams suprasti juos supantį pasaulį ir per neįprastų reiškinių, dar kitaip vadinamų fenomenais, tyrinėjimą, naudoti bei praktiškai taikyti pamokų metu sukauptas žinias.

    Add a header to begin generating the table of contents