fbpx

Departamentų vadovai

Vis sparčiau augdami, atrandame naujus poreikius organizacijoje. Šiemet pagrindinėje mokykloje šiuo poreikiu tapo mokytojų departamentų sukūrimas. Siekiame mokiniams suteikti inovatyvų, šiuolaikinio ugdymo paradigmas atitinkantį ugdymą ir nešti šiaurietiško ugdymo vėliavą Lietuvoje. Todėl komandinio darbo kultūros stiprinimas tapo neišvengiamu žingsniu 4 departamentų atsiradimui.

lITUANISTINIS DEPARTAMENTAS

Lituanistinis departamentas vienija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, kurių tikslas skatinti gimtosios kalbos puoselėjimą ir mokinių kalbinių įgūdžių tobulinimą. Šiame departamente siekiama ugdyti ne tik kalbinius įgūdžius, bet ir skatinti kultūrinį identiteto suvokimą. Drauge mokytojos kuria įkvepiančią mokymosi aplinką, kuri ugdo kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir saviraiškos įvairovę.

Lituanistinio departamento vadovė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jurgita Perednienė.

STEAM DEPARTAMENTAS

STEAM departamentas apjungia matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir menų mokytojus, kurių siekis kurti įtraukiančius, praktinius užsiėmimus. Bendradarbiaudami mokytojai akcentuoja projektais grįstą mokymąsi, eksperimentavimą ir tyrinėjimą, kuris leidžia mokiniams atrasti ryšius tarp šių mokomųjų dalykų, juos tyrinėti, taikyti savo žinias praktikoje ir ugdytis problemų sprendimo kompetenciją.

STEAM departamento vadovė gamtos mokslų ir gyvenimo įgūdžių mokytoja Dovilė Kaikarytė.

 

UŽSIENIO KALBŲ DEPARTAMENTAS

Užsienio kalbų departamentas, vienydamas užsienio kalbų mokytojus, kuria palaikančią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai gilinasi į kitų šalių kultūras, plečia bendravimo įgūdžius. Mokydamiesi užsienio kalbas mokiniai išmoksta ne tik pagrindinių kalbos įgūdžių, bet įgyja gilesnį supratimą apie literatūrą, kiną, muziką ir globalų pilietiškumą. Šio departamento mokytojai ruošia mokinius efektyviam bendravimui daugiakultūriniame pasaulyje, skatindami visą gyvenimą trunkantį kalbos mokymąsi.

Užsienio kalbų departamento vadovė anglų kalbos mokytoja Jūratė Mackonienė.

VISUOMENINIO UGDYMO DEPARTAMENTAS

Visuomeninio ugdymo departamentą sudaro istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo bei etikos mokytojai, kurie įvairiais mokymo metodais, formuoja mokinių požiūrį į aplinką. Tyrinėjant sudėtingus socialinius reiškinius, skatina mokinius analizuoti šaltinius, tobulinti tyrimo įgūdžius, formuluoti argumentus, grįstus įrodymais. Visuomeninio ugdymo mokytojai pabrėžia empatijos, tolerancijos ir globalaus sąmoningumo svarbą.

Visuomeninio ugdymo departamento vadovas geografijos mokytojas Mantas Karanauskas.

    Add a header to begin generating the table of contents