fbpx

5-10 kl. fenomenų savaitė

Lapkričio 6-10 dienomis, 5-10 kl. mokiniai, tyrinės fenomenus. Visą savaitę ugdymo procesas visiems vyks iki 14 val.

Šiais metais dalyvavimas ir įsitraukimas, įgyvendinant veiklas, bus vertinamas įskaita.

Kiekviena klasė išsirinko temą. Visą savaitę kartu su mokytojų komanda ieškos atsakymų į iškeltus probleminius klausimus. Šį kartą nagrinės šias temas:

 • 5 Vega žvaigždės kl. – kūnas;
 • 5 Šiaurės vėjų kl. – Simpsonai;
 • 5 Poliarinių lapių kl. – fizika gamtoje;
 • 6 (Laplandinės pelėdos, A. Nobelio, K. Linėjaus) kl. – kultūriniai reiškiniai;
 • 7 (Šiaurės pašvaitės, A. Lindgren) kl. – pramogos;
 • 8 (Fjordų, Liūtaširdžių) kl. – animacija;
 • 9 kl. – greitas maistas;
 • 10 Ledynmečio kl. – kinas.

Kas yra fenomenai?

Fenomenų tyrinėjimu grįstas mokymasis yra į besimokantįjį orientuotas, integruotas mokymo metodas, pagrįstas mokinių apklausa ir problemų sprendimu. Nemokomas joks konkretus dalykas ir nėra iš anksto nustatytas mokymosi tikslas. Vietoj to, besimokantieji tiria ir sprendžia savo klausimus taikydami tai, kokie dalykai yra svarbūs problemai spręsti.  

Fenomenų tyrinėjimu grįsto ugdymo tikslas – gauti aktualios informacijos (tai, kas aktualu pagal bendrąją ugdymo programą) ir, svarbiausia, – tyrinėjimo metu ugdyti gebėjimus: 

 • informacijos paieška ir sisteminimas,  
 • komandiškumas,  
 • bendradarbiavimas,  
 • kritinis mąstymas,  
 • analitinis mąstymas,  
 • pristatymo įgūdžiai.
  Add a header to begin generating the table of contents