fbpx

Trišaliai pokalbiai

Šiai metais tėvelius kviečiame dalyvauti trišaliuose pokalbiuose. Susitikimai vyks vasario 5-15 d., pagal klasės mokytojo arba kuratoriaus sudarytą grafiką.

Trišalių pokalbių tikslas:

  • padrąsinti vaiką prisiimti atsakomybę už savo ugdymosi pasiekimus, 
  • padėti vaikui patirti mokymosi sėkmę, 
  • palaikyti mokymosi motyvaciją, 
  • skatinti asmenybės ūgtį.

Kaip vyks pokalbiai?

Numatyta, kad pokalbis truks 20 min (pagal poreikį ir bendrą susitarimą gali trukti iki 30 min). Mokiniai su klasės mokytoju arba kuratoriumi ruošiasi pokalbiui iš anksto: peržiūri darbus, keliasi tikslus, ruošiasi pasidalinti apie savo sėkmes ir iššūkius.

Susitikimo metu mokinys pasidalins savo sėkmėmis, iššūkiais ir išsikeltais tikslais, tėvai pasidalins savo pastebėjimais ir lūkesčiais bei pasiūlymais, kaip namuose galės padėti vaikui siekti jo išsikeltų tikslų. Mokytojas / kuratorius apibendrina ir pasidalina savo įžvalgomis bei rekomendacijomis. Labai svarbu, kad susitarimai visiems būtų aiškūs ir žinomi, kad bendradarbiaudami galėtume padėti vaikui įgyvendinti kryptingai jo siekius tiek mokykloje, tiek namuose.

Kodėl trišaliai pokalbiai?

Siekiame ugdyti sąmoningumą ir atsakomybės jausmą dėl savo ugdymo sėkmės, todėl labai svarbu, kad vaikas suprastų ir įsitrauktų į procesą.  

Trišalių pokalbių modelis yra paplitęs tiek Šiaurės šalyse, tiek Europoje. Džiaugiamės šiais metais galėdami įgyvendinti šį modelį ir mes ir taip stiprinti savivaldų ugdymą jau nuo pačių mažiausių.

Pusmečio vertinimai / komentarai TAMO dienyne atsiras dar iki trišalių pokalbių.

Susitikimai su dalykų mokytojais vyks nuotoliu ir jie bus dvišaliai. TAMO dienyne, prie dalyko, rasite įkeltas nuorodas, kur galėsite registruotis susitikimui.

    Add a header to begin generating the table of contents