fbpx

Trišaliai pokalbiai: antrojo pusmečio aptarimas

Jau prasidėjo antrieji trišaliai pokalbiai.

Po antrojo pusmečio mokinys, klasės mokytojas / kuratorius ir tėvai dalyvauja trišaliuose pokalbiuose.

Jų metu:

  • moksleivis pasidalina savo sėkmėmis, iššūkiais ir išsikeltais tikslais,
  • tėvai išsako savo pastebėjimus ir lūkesčius bei pasiūlymus, kaip namuose galės padėti vaikui siekti jo išsikeltų tikslų,
  • mokytojas / kuratorius apibendrina ir pasidalina savo įžvalgomis bei rekomendacijomis.
Priešmokyklinukas Leonas labai atsakingai pasiruošė pokalbiui

Sėkmės trikampis: trišaliai pokalbiai

Siekiame ugdyti mokinių sąmoningumą ir atsakomybės jausmą dėl savo ugdymo sėkmės, todėl labai svarbu, kad vaikas suprastų ir įsitrauktų į procesą

Trišalių pokalbių tikslas:

  • padrąsinti vaiką prisiimti atsakomybę už savo ugdymosi pasiekimus,
  • padėti vaikui patirti mokymosi sėkmę,
  • palaikyti mokymosi motyvaciją,
  • skatinti asmenybės ūgtį.
    Add a header to begin generating the table of contents