fbpx

Auganti struktūra

Augame ir stiprėjame. Būdama viena didžiausių privačių mokyklų Vilniuje, vertiname ir stpiriname tai, kas veikia gerai, o tai, ką išaugame ir norime tobulinti, kruopščiai suplanuojame ir keičiame.

Ypač sparčiai auga pradinė mokykla, kurios visapusiškam ugdymo užtikrinimui ir emocinės gerovės stiprinimui suplanavome daugiau žmonių, kurie tiesiogiai rūpinsis pradiniu ugdymu. Nuo 2024 vasario 1 d. inicijuojame šiuos pokyčius:

  • Pradinės mokyklos ugdymu rūpinsis du ugdymo vadovai. Iki šiol turėjome vieną.
  • Steigiama nauja pozicija – pradinės mokyklos vadovo.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Pradinės mokyklos vadove tampa, daugeliui gerai pažįstama, Inga Ražienė,kuri iki šiol vadovavo Vaiko gerovės komandai. Kaip ir anksčiau, VGK nariai: psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė ir visuomenės sveikatos specialistė lieka atskaitingi Ingai.

Šiandien pradinėje mokykloje mokosi 360 vaikų ir dirba virš 60 darbuotojų. Vienas ugdymo vadovas bus atsakingas už ugdymo turinį, kitas – už einamuosius klausimus, tvarkaraščius, pamokų stebėjimą ir sklandaus darbo užtikrinimą. Šiuos žmones pristatysime artimiausiu metu.

Kuriant šį pokytį prisidėjo ir dabartinė ugdymo vadovė Nadia Venskuvienė, esame dėkingi už vertingas įžvalgas ir beribį indėlį su mūsų vaikais. Nadia geriausiai jaučiasi dirbdama ties ugdymo projektais, todėl lieka komandoje kaip ugdymo konsultantė, kurdama vertę tęsiant darbus.

Pradinės mokyklos vadovė Inga Ražienė bendruomenei pristatys savo viziją apie pradinės mokyklos stabilų augimą bei pagrindinį fokusą, kaip stiprinti ugdymą, didinant mokinių įsitraukimą, užtikrinant asmeninių pasiekimų ir emocinės savijautos balansą.

    Add a header to begin generating the table of contents