fbpx

4 kl. ir 8 kl. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Prasideda 2023-2024 m. m. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP).

4 klasėms:

  • Skaitymas – sausio 23 d.
  • Matematika – sausio 30 d.

8 klasėms:

  • Lietuvių kalba ir literatūrą (skaitymas) – vasario 6 d.
  • Matematika – vasario 27 d.

NMPP tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Nacionalinio mokinių pasiekimo testai rengiami Nacionalinės švietimo agentūros.

    Add a header to begin generating the table of contents