fbpx

Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (LNL) sergančių vaikų savirūpos plano organizavimas

Mokinio savirūpa – kas tai?

Mokinio savirūpa suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomasis gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Kokioms lėtinėms neinfekcinėms ligoms organizuojamas planas?

Lėtinės neinfekcinės ligos: cukrinis diabetas, bronchinė astma, įvairūs dermatitai ir kitos ligos (epilepsija, anafilaksija, refliuksas, reumatas).

Kaip planas organizuojamas?

Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų) prašymą arba sudarant mokymo sutartį. Įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, mokinio tėvai (globėjai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, mokinį ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.

Jeigu kilo klausimų arba susidomėjote, ir manote, kad jūsų vaikui reikia taikyti LNL savirūpos planą, kreipkitės į visuomenės sveikatos specialistę Karoliną el.paštu: [email protected]

    Add a header to begin generating the table of contents