fbpx

Jau gegužės 31-birželio 2 dienomis vyks pirmieji mokinių mainai Londone. Į juos keliaus motyvuoti septyni, 6-10 kl., mokiniai ir lydyntys mokytojai.

Mainų tikslas – plėsti mokinių akiratį, susipažįstant su kitų šalių mokiniais, jų kultūra, stiprinti kalbinius ir socialinius gebėjimus, kurti su jais ryšį, atrasti naujoves, bendrus pomėgius ir tęsti bendradarbiavimą. 

Mainų metu Šiaurės licėjaus vaikai ir Londono debatų klubo nariai dalyvaus debatuose – lietuvių ir anglų kalbomis, keliaus į muziejus, renginius ir pan. O spalio mėnesį atvyks ir Šiaurės licėjaus šeimose apsugyvens mokiniai iš Londono.

Užsienio lietuvių vaikai didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis, tačiau tėvų kalba jiems, deja, nebėra gimtoji. Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės (JKLB) iniciatyva, Lietuvos ambasadoje visus metus rinkosi lietuvių išeivių vaikai, kurie būtent ir mokėsi viešojo kalbėjimo, debatų meno bei lavino lietuvių kalbos įgūdžius.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės (JKLB) ir pirmininkės A. Černiauskaitės iniciatyva organizuoto Londono debatų klubo veiklą finansavo Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, rėmė Lietuvos ambasada Londone.

JKLB labai džiaugiasi bendrystės pradžia ir su nekantrumu laukia atvykstančių Šiaurės licėjaus mokinių.

    Add a header to begin generating the table of contents