fbpx

Šiaurės licėjaus darželiuose taikome patyriminio ugdymo(si) metodiką

Nuo šių ugdymo metų darželyje pradėjome taikyti patyriminio ugdymo(si) metodiką.

Patyriminio ugdymo(si) savaitės metu iš anksto apgalvotos veiklos sudarė vaikams papildomas galimybes tyrinėti jiems įdomias temas. Jau spėjome su mažaisiais patyrinėti šias temas:

„Iš kur atsiranda pėdsakas?“, „Kam reikalingas vanduo?“, „Ką žinome apie paukščius?“, „Kaip susiformuoja debesys?“, „Kaip išgyventi miške?“, „Kaip gyveno žmonės akmens amžiuje?“ ir kt.

Visi žinome, jog vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda. „Šiaurės licėjaus darželyje“ daugiau dėmesio skyrėme ugdymuisi per patirtį – ugdymo veiklos buvo organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda dar labiau sužadinti vaikų dėmesį ir motyvaciją, mėgautis procesu ir sistemingai tyrinėti neatrastus dalykus.

Patyriminis ugdymas prisideda ir prie vaikų komandinių įgūdžių formavimo: bendradarbiavimo, tolerancijos vienas kitam, gebėjimo būti grupėje, mokymosi lyderystės savybių, gebėjimo pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, gebėjimo padėti vienas kitam, tarpusavio santykių formavimo, bendro rezultato siekimo.

„Šiaurės licėjaus darželyje“ skiriamas dėmesys šioms ugdymo kryptims:

  • Vaikiškai literatūrai;
  • Lauko pedagogikai;
  • Demokratinio ugdymo principams;
  • Kūrybiškumui atsiskleisti.
    Add a header to begin generating the table of contents