fbpx

Prasideda mokytojų profesinio tobulėjimo žiemos sesija

Kol visiems mokiniams tęsiasi antra žiemos atostogų savaitė, mokytojams vyksta profesinio tobulėjimo veiklos. Šią savaitę dėmesys skiriamas dalykų integravimo klausimams, vyks fenomenų tyrinėjimu grįsto ugdymo teoriniai ir praktinio įgyvendinimo seminarai, susitikimai su vaiko gerovės komandos specialistais ir ugdymo planavimas.

Pradinės ir pagrindinės mokyklos mokytojai pirmąją mokymų savaitės dieną dirbo pagal skirtingas programas. Pradinukų mokytojai rytą pradėjo ieškodami naujų dalykų integravimo formų ir galimybių, o pagrindinės mokyklos pedagogai laiką skyrė individualaus ugdymo turinio planavimui.

Antradienį visiems Vilniaus ir Kauno mokytojams vyks bendra sesija, skirta fenomenų tyrinėjimu grįstam ugdymui. Mokytojų laukia teorinė pamoka, praktinės užduotys grupėse ir fenomenų tyrinėjimu grįsto ugdymo planavimas komandose. Šiaurės licėjus yra pirmoji Lietuvos mokykla, pritaikiusi fenomenų tyrinėjimo praktikas pamokose, tad mokyklos komanda nuolat atnaujina metodines fenomenų tyrinėjimo žinias ir dalijasi gerosiomis mokinių tyrimų praktikomis.

Likusiomis savaitės dienomis visai Vilniaus ir Kauno Šiaurės licėjaus komandai taip pat organizuojami patyčių prevencijos, IT saugumo mokymai ir ilgalaikių ugdymo turinio planų peržiūrėjimas grupėse.

    Add a header to begin generating the table of contents