fbpx

Grįžtamasis ryšys

Per mokinių atostogas, pasibaigus pirmam pusmečiui, mūsų mokinių tėveliai susitiko su mokytojais pakalbėti, kaip sekasi jų atžaloms.

Individualių susitikimų tikslas – aptarti mokinio pasiekimus, kokios yra stipriosios ir tobulintinos vaiko mokymosi pusės bei jo savijauta mokykloje.

Viena iš Šiaurės licėjaus vertybių – tobulėjimas, todėl siekdami, kad mokinys pasiektų kuo aukštesnę savo asmeninę pažangą, susitikimo metu, bendradarbiaudami mokytojai ir tėvai, išsigrynina individualius ugdymo(si) poreikius bei rekomendacijas gerinant rezultatą.

Šiais metais į pokalbius kvietėme, kartu su tėveliais, atvykti ir vyresnių klasių mokinius.

Individualūs pokalbiai organizuojami du kartus per metus. Antroji susitikimų sesija vyks mokslo metams pasibaigus. Reguliarų grįžtamąjį ryšį apie mokinio pasiekimus visus mokslo metus tėvai gali sekti „Tamo“ dienyne, klasių facebook grupėse, bendraudami tiesiogiai su mokytojais, klasių kuratoriais, ugdymo vadovais.

Grįžtamasis ryšys prisideda prie vaiko motyvacijos ir atsakomybės ugdymo.
    Add a header to begin generating the table of contents