fbpx

Gimnazisto stipendija

Šiaurės licėjus 2024/2025 mokslo metams suteikia mokymosi stipendiją 9–11 klasių mokiniams, pasižymintiems aukštais akademiniais pasiekimais, siekiantiems mokytis Šiaurės licėjuje ir neturintiems galimybės mokėti pilnos kainos už ugdymą.

  • Pretenduoti gauti Šiaurės licėjaus stipendiją gali vaikai, kurie 2024/2025 mokslo metais pradės lankyti devintąją, dešimtąją ir vienuoliktą klases.
  • Bendras metų pažymių vidurkis ne žemesnis nei 9 balai.
  • Šiaurės licėjaus mokymosi stipendija numato 80 % nuolaidą ugdymo mokesčiui per mėnesį ir 100 % nuolaidą vienkartiniam įstojimo mokesčiui.
  • Pretenduojantys gauti Šiaurės licėjaus mokymosi stipendiją vaikų tėvai / globėjai turi užpildyti registracijos anketą. Užsiregistravusieji anketoje nurodytu el. pašto adresu gaus detalią informaciją apie tolimesnę dokumentų teikimo tvarką. 

Mokymosi stipendijos suteikimo pirmas etapas

Pretenduojančių gauti Šiaurės licėjaus mokymosi stipendiją vaikų tėvai/ globėjai iki 2024 metų balandžio 30 d. imtinai el. paštu [email protected]  pateikia:

  • vaiko pasiekimų vertinimą (praėjusių mokslo metų metinį visų dalykų vertinimą ir einamųjų mokslo metų visų dalykų vertinimus);
  • tėvų / globėjų ir vaiko motyvacinius laiškus arba vaizdo įrašus.
    Add a header to begin generating the table of contents