fbpx

Galimybė 5-9 kl. mokiniams: kviečiame jungtis į klasių atstovų tarybą

Mokykla auga, o kartu augdami vaikai gali mokykloje įgyvendinti savo idėjas. Sausio 10 d., antradienį 11:30 val., Vilniaus Šiaurės licėjaus Infocentre bus pristatomas naujas projektas, įgalinantis progimnazistus ir gimnazistus prisidėti prie mokyklos kūrimo – Klasių atstovų taryba.

Savo mokiniams suteikiame priemones, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai, kuriame palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi ir sėkmingas integravimuisi į visuomeninį gyvenimą. Supažindindami mokinius su atstovaujamosios demokratijos principais patyriminio neformalaus ugdymo būdu suteiksime galimybę ugdyti lyderystę, atsakomybę už save ir bendruomenę.

Prisijungę prie Klasių atstovų tarybos Šiaurės licėjaus progimnazistai ir gimnazistai atstovaus klasės interesus, spręs mokiniams aktualias problemas, o svarbiausia – turės laisvę įgyvendinant savo idėjas Šiaurės licėjų kurti kartu.

Į Klasių atstovų tarybą kviečiame registruotis visus 5-9 klasių mokinius čia.

    Add a header to begin generating the table of contents