TOBULĖKITE

TOBULĖKITE

Šiaurės licėjaus specialistai ir mokytojai kviečia tobulėti!

Siekiame dalintis savo patirtimi, gerąja praktika bei jau patikrintais ir pasiteisinusiais ugdymo(si) sprendimais! Pasirinkite Jus dominančias temas, registruokitės ir gerinkime Lietuvos švietimo kokybę kartu. 

Internetinės paskaitos skirtos ne tik pedagogams, mielai kviečiame prie dominančių temų prisijungti ir tėvelius.

*Kvalifikacijos tobulinimo pažymos išduodamos registruotiems dalyviams.

 

Inovatyvūs bendradarbiavimo su mokinio šeima metodai ir formos

Gegužės 13 d., trečiadienį, 16.00-17.30

Mokytojų ir tėvų bendruomenės – tai dvi šalys, atsakingos už jaunosios kartos ugdymą bei tobulėjimą, sąmoningumą. Kaip kurti darnią klasės bendruomenę, skatinančią pozityvų ryšį bei iniciatyvumą? 
Internetinėje paskaitoje pristatysime išbandytus bendradarbiavimo su mokinio šeima metodus bei bendravimo su tėvais formas: nuo skaitymo rytmečių iki veiklų vedimo. Aptarsime, kokios pagalbos ugdymo procese sulaukiame iš tėvų bendruomenės. Papasakosime apie tiesioginį ir netiesioginį tėvų dalyvavimą ugdymo procese. Pasidalinsime sėkmės receptais bei klaidomis, kurių nekartojame.

Lektorė: Jūratė Masiulienė, Šiaurės licėjaus pradinio ugdymo pedagogė.

Paskaita skirta: pradinio ugdymo pedagogams, tėvams.

Internetinės paskaitos kaina: 10 eur.

REGISTRACIJA

 

Projektinių veiklų patirtis pradiniame ugdyme

Gegužės 21 d., ketvirtadienį, 16:00-17:30

Gausėjant informacijos srautui bei plečiantis informacijos šaltinių įvairovei, mažėja mokytojo kaip žinių perteikėjo vaidmuo. Vis didesnis ugdymosi vaidmuo tenka mokiniams. 
Kaip paskatinti mokinių motyvaciją? Kaip, atsižvelgiant į jų nuomonę, organizuoti veiklas, kurios būtų efektyvios, įdomios ir įtraukiančios? Į ką atkreipti dėmesį, norint dalyvauti tarptautiniuose projektų konkursuose?

Lektorė: Rasa Jurgelevičienė, Šiaurės licėjaus pradinio ugdymo pedagogė, International LUMA StarT projektų dalyvė ir laureatė (2019 m. apdovanojimas už geriausią vaikų ir jaunimo projektą).

Internetinės paskaitos kaina: 10 eur.

Paskaita skirta: tėvams bei pradinio ugdymo pedagogams.

REGISTRACIJA

 

Šiuolaikiniai aktyvaus ugdymosi metodai pradiniame ugdyme

Gegužės 28 d., ketvirtadienį, 16.00-17.30

Dėmesys įtraukiam prasmingam ugdymui ir visa apimančioms kompetencijoms, socialinių įgūdžių ir bendradarbiavimo stiprinimui, mokymosi ir realaus gyvenimo reiškinių susiejimui. Šių principų ir metodikų visuma padeda vaikams lavinti kritinį mąstymą, gebėjimą priimti sprendimus, darniai veikti bendruomenėje. Šių tikslų pasiekti padeda aktyvūs ugdymo(si) metodai, kurie, visų pirma, didina vaikų motyvaciją sužinoti, atrasti ir tyrinėti. Taip pat šie metodai padeda vaikams atrasti sąsajas tarp teorinės informacijos bei praktinio jos pritaikymo bei realaus konteksto. Ugdymo procese pasitelkiant šiuos metodus dėmesys kreipiamas ne tik vaiko žinioms, bet ir itin svarbioms socialinėms ir emocinėms kompetencijoms.
Internetinėje paskaitoje pradinio ugdymo pedagogai supažindins su šiuolaikiniais aktyvaus ugdymo(si) metodais ir novatoriškomis ugdymo priemonėmis bei sprendimais.

Lektorius: Jolanta Žvirblienė, integruotų pradinio ugdymo vadovėlių autorė, mokytoja ekspertė.

Paskaita skirta: tėvams ir pradinio ugdymo pedagogams.

Internetinės paskaitos kaina: 10 eur.

REGISTRACIJA