ŠIAURĖS KRYPTIS
NUO 2015 METŲ

ŠIAURĖS KRYPTIS
NUO 2015 METŲ

Esame pirmoji mokykla Lietuvoje, taikanti sėkmingiausias Šiaurės šalių praktikas.

Ambicija įkurti mokyklą, kurioje vyrautų šiaurės šalių kultūra ir joje besimokantys vaikai būtų ugdomi šiaurietiškais metodais, gimė leidyklos Šviesa komandai. Skirdama daug dėmesio Suomijos mokinių pasiekimų fenomeno analizei, po diskusijų su EEPG (Europian Educational Publichers Groups) nariais, padedant Suomijos, Švedijos, Norvegijos ekspertams, diskutuojant mokslininkams, ekspertams, psichologams, pedagogams, apibendrino ir pritaikė Lietuvai pagrindinius šiaurės šalių mokyklose taikomus mokymosi metodus, atnešančius sėkmę šiaurės šalių vaikams jau ne vienerius metus (pagal PISA tyrimo rezultatus). Komandos tikslas buvo - jog ir Lietuvos vaikai galėtų didžiuotis mokydamiesi panašioje mokykloje.

Taip 2015 metais gimė Šiaurės licėjus, kuris yra pirmoji mokykla Lietuvoje, įgyvendinanti šiaurietiško ugdymo programą, orientuotą į vaiko pažangą per šiaurietiškus ugdymo principus: integruotą ugdymą, mokymąsi per patirtį, asmenybės lavinimą.

Šiaurės licėjus - dukart GRAND PRIX apdovanojimo nugalėtojas 2017 ir 2019 metais tarptautiniame StarT konkurse.

StarT projektas - tai - Suomijos mokslo ir technologijų universitetus jungiančio LUMA tinklo iniciatyva, skatinanti tarptautinį ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi. Per jį skatinama tarpdalykinė matematikos, technologijų ir gamtos mokslų integracija, o šiuolaikinio pasaulio iššūkiai įveikiami populiarinant teorinių žinių taikymą praktikoje.

 

Mokyklos komanda

Susipažinkite su mūsų komanda

JUSTINA GARLAUSKIENĖ
Vadovė
KRISTINA ŠILEIKIENĖ
Kauno mokyklos vadovė
NOMEDA KASPERAVIČIENĖ
Pradinio ugdymo vadovė
SIMONA STANKUTĖ
Pagrindinio ugdymo vadovė
DOMINIKA NOVICKIENĖ
Socialinė pedagogė
JURGITA BERTULYTĖ-SKOMINIENĖ
Neformaliojo ugdymo centro vadovė
MONIKA MAČIULYTĖ
Logopedė
RASA JURGELEVIČIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
JULIJA JOCYTĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
VALDONĖ NAVICKAITĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
AGNĖ JANONYTĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
SANDRA BERNACKIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
JŪRATĖ MASIULIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
ASTA PETRĖNAITĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
GINTARĖ AKUCEVIČIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
JOLANTA ŽVIRBLIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
RENATA TRUMPOKAIS
Pradinio ugdymo mokytoja
SIMONAS SAARMANN
Pradinio ugdymo mokytojas
KAMILĖ RAUDYTĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
JUSTINA RUGIENIŪTĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
EVELINA MILERIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
LAURA MULIUOLIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
RIMA BITINAITĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
DIANA MEŠKELEVIČIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
JOLANTA BURLOVA
Pradinio ugdymo mokytoja
INETA VAITKEVIČIENĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
RŪTA STANKUTĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
AISTĖ BABACHINAITĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
BRIGITA FEDORČAK-VYŠNIAUSKIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
ŽIVILĖ KALASAUSKAITĖ
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
DOVILĖ GIRLEVIČIŪTĖ
Jaunesnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja
EGLĖ SASNAUSKAITĖ
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
BRIGITA PETRULYTĖ
Robotikos mokytoja
UGNĖ VIRBALYTĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
RAIMONDA SAMSONAITĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
MARTYNA PELECKAITĖ
Neformalaus ugdymo veiklos koordinatorė
UGNĖ LAURINAVIČIŪTĖ
Anglų kalbos mokytoja
DIANA CHARITANOVIČIŪTĖ
Anglų kalbos mokytoja
INGA KRIŠČIŪNAITĖ
Anglų kalbos mokytoja
EGLĖ NACHAJIENĖ
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
MANTAS DAVIDAVIČIUS
Dorinio ugdymo ir SEU mokytojas
ROKAS BĖLIAKAS
Gamtamokslinio ugdymo mokytojas
JUAN CARLOS PAGAN MOTOS
Ispanų kalbos mokytojas
VAIVA KAIRAITYTĖ
Kinų kalbos mokytoja
LAURA MICKUTĖ
Meninio ugdymo ir atsakingos gyvensenos ugdymo mokytoja
TOMA PARGALIAUSKAITĖ
Meninio ugdymo mokytoja
ŠARŪNAS VAITKUS
Tiksliųjų mokslų mokytojas
TOMAS KIBURTAS
Tiksliųjų mokslų ir programavimo mokytojas
MARINA GRIGORJEVA
Atsakingos gyvensenos ugdymo mokytoja
AUŠRINĖ LAIMIKYTĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
AGNĖ DAMBRAUSKAITĖ
Neformalaus ugdymo veiklos koordinatorė
ERIKA DIDRIKAITĖ
Neformalaus ugdymo veiklos koordinatorė
JUSTAS IVANAUSKAS
Anglų kalbos mokytojas
ARŪNĖ KORNELIJA JANČYTĖ
Šokių mokytoja
EGLĖ LABUKIENĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
ERIKA ZAKARAITĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja
LORETA GOTAUTIENĖ VAIŠVILIENĖ
Anglų kalbos mokytoja
INETA VYŠNIAUSKAITĖ
Jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja

Partneriai

    

 

Projektai

Trejų metų trukmės projekte DIALLS, kuriam vadovauja Kembridžo universiteto Švietimo fakultetas, Šiaurės licėjaus pedagogai dalyvauja įsitraukdami į Kultūrinio Raštingumo Ugdymo (si) Programos rengimą, jos adaptavimą ir panaudojimą ugdymo procese.

DIALLS pagrindinis tikslas yra mokyti mokinius dalyvauti diskusijose ir, dalijantis įvairiomis nuomonėmis bei perspektyvomis, kurtis savosios kultūros tapatybę; ugdytis jautrumą ne tik savo,   bet ir visų kitų tapatybėms ir kultūroms.

Sveikatingumą ir gerovę mokyklos aplinkoje tobulinanti programa. Šioje programoje patirtimi dalinasi pedagogai bei administracijos darbuotojai iš penkių šalių: Airija, Turkija, Portugalija, Ispanija ir Lietuva. Stažuotėse per du metus dalyvauja 15 Šiaurės licėjaus pedagogų. Projekto tikslas - plėtoti iniciatyvas, diegti ugdymo įrankius bei veiklas, skatinančias darbuotojų ir mokinių gerovę mokyklose pagal sąmoningumo suvokimo, jogos, kovos su patyčiomis, meditacijos, draugystės ir atsparumo stiprinimo kryptis.

„StarT“ programoje mokytojai gauna paramą įgyvendinant tarpdisciplininį ir bendradarbiaujantį projektinį mokymąsi. Remdamiesi įtraukaus ugdymo principais mokiniai kasmet komandose įgyvendina  pasirinktos temos STEAM projektus.

Šiaurės licėjaus mokinių komandos tarptautiniame projekte, kasmet sulaukiančiame 1000 dalyvių iš 36 šalių, dalyvauja jau ketvirti metai. 2017 bei 2019 metais laimėjome pagrindinį prizą pradinio ugdymo mokinių projektų kategorijoje.

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte, skirtame mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, Šiaurės licėjuje tobuliname pirmus metus dirbančių pedagogų integracijos bei mentorystės programą.

„Technologijų vedliai" – Google bei Bit&Byte organizuojama nuotolinė mentorystės programa, kurioje pradinių klasių mokytojai įgauna įgūdžių dirbti su įvairiomis technologijomis.

Šiaurės licėjuje technologinės kūrybos turinį bei metodus nuolat taikome ir integruojame ugdymo procese.

Technologinis raštingumas yra XXI a. higiena ne tik vaikams, bet ir juos mokymosi procese lydintiems suaugusiems. Informacijos ir pasirinkimų gausoje, mokytojas tampa ne tik vertybių, bet ir ateities įgūdžių kompasu.

Pagrindinis TIWI projekto tikslas yra suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, kad jie, naudodamiesi tyrinėjimu grįstu mokymu, galėtų mokyti programavimo STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykuose.

Šiaurės licėjaus mokytojai dalyvauja TIWI įgyvendinimo etape, integruodami projekto veiklas mokymo procese, stebėdami procesą bei rezultatus.

Šio projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį, jį išbandyti bei sėkmingai integruoti į šiuolaikinio ugdymo procesą.

Šiaurės licėjaus pedagogai, bendradarbiaudami su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kuria ir išbando mokomąją medžiagą, teikia siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijasi gerąja patirtimi.

Renginių kalendorius

Kviečiame registruotis į atvirus renginius

18
Lap
18:30
5-8 klasių atvirų durų vakaras Vilniuje
11
Lap
18:30
0-4 klasių atvirų durų vakaras
 

Inovatyvios mokymo(si) priemonės

Leidykla Šviesa kartu su licėjaus mokytojais augina kritiškai mąstančią, kūrybingą ir smalsią alfa kartą!

Skaitmeninė edukacijos laboratorija EDUKA kiekvienam mokiniui ir mokytojui ! Visi mūsų mokiniai turi galimybę naudotis virtualia „Naujojo knygnešio“ vardą laimėjusia mokymosi platforma Eduka, kurioje yra ne tik dienynas, individualios vaiko pažangos įrankiai, bet ir visi skaitmeniniai vadovėliai, garso, vaizdo ir interaktyviųjų užduočių.

Priešmokyklinukai turi galimybę mokytis kartu su OPA PA! Tai integruotas, kompetencijas ugdantis, puikiai tinkamas individualizuoti ugdymą, net 25 dalių ugdymosi priemonių komplektas, kurį puikiai vertinamas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje! OPA PA! apdovanotas sidabru medaliu europiniame konkurse BELMA (Best European Learning Materials Awards).

Mokytis integruotai mūsų mokiniams puikiai padeda integruotų vadovėlių serijos „Šok“ mokomosios priemonės. Šios serijos vadovėlių „Pupa“, „Riešutas“, „Gilė“ turinys pateikiamas tematiniu principu ir integruojami tarpusavyje. Užduotys įvairios (nuo paprasčiausių, reikalaujančių tik žinių, iki sudėtingų (papildomos užduotys), kurioms atlikti reikia aukštesnio gebėjimų lygio. Viena kitą papildančios ir tarpusavyje derančios komplekto dalys sudaro galimybes ugdyti kiekvieno gebėjimus.

Tyrinėti, atrasti, ieškoti, pažinti pasaulį skatina naujausia Lietuvoje, mokymąsi tiriant skatinanti vadovėlių komplektų serija TAIP! Mokymosi procesas dirbant su šios serijos lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliais įtraukiantis ir prasmingas, raginantis mokinius klausti „kodėl“ – mąstyti, gilintis, ieškoti, atrasti, diskutuoti, veikti, galiausiai įsivertinti ir planuoti.

5-8 klasių mokiniams tobulėti padeda serijos „Atrask“ mokymosi priemonės, rengiamos pagal mokymosi tiriant ir probleminio mokymosi metodikas. Ši serija rengiama atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, siekiant, kad mokiniai ne tik įgytų žinių, bet išmoktų problemiškai mąstyti ir turimas žinias bei įgūdžius kūrybiškai taikytų įvairiose situacijose. Ja naudodamiesi mokiniai neapsiriboja vien žinių atgaminimu, įsiminimu, bet skatinami praktiškai veikti tiek individualiai, tiek bendradarbiaujant su kitais. Daug dėmesio skiriama samprotavimui, diskusijoms, informacijos paieškai ir kritiniam jos įvertinimui, duomenų rinkimui ir interpretavimui, įvairių problemų sprendimų ieškojimui.

Šios serijos vadovėlis sulaukė daug dėmesio Frankfurto knygų mugėje ir yra apdovanotas prestižiniu geriausių Europos mokymosi priemonių diplomu!

Patarimai

„ŠIAURĖS LICĖJAUS” SPECIALISTŲ PATARIMAI

Penkta klasė – permainų metas vaikams

Kaip padėti mokiniams prisitaikyti prie pokyčių bei kas svarbiausia šiame etape, Jums pasakoja psichologė Asta Blandė, mentorystės programą mokiniams kuruojantis „Šiaurės licėjaus“ 5-8 klasių ugdymo vadovas Simonas Šabanovas bei mentoriaujančios pedagogės Vaiva Kairaitytė bei Edita Jankūnienė.

Skaitykite daugiau > > 

Vaikai mokykloje praleidžia visą dieną?

Vaikų užimtumas po pamokų – opus ir dažnas klausimas šeimoje. Kaip pasirinkti tinkamiausią variantą jums pataria psichologas Simonas Berenis, „Šiaurės licėjaus“ Kauno padalinio vadovė Rūta Kuodienė bei pradinio ugdymo mokytoja Renata Trumpokais.

Skaitykite daugiau > > 

Svarstote ar vaikas jau pasiruošęs į priešmokyklinę grupę? 

Jums pataria Šiaurės licėjaus priešmokyklinio ugdymo pedagogės Evelina Milerienė ir Diana Meškelevičienė.

Skaitykite daugiau > > 

Aistra skaityti paauglystėje: kaip ją išsaugoti

Apie tai, kaip mokykloje ir namuose motyvuoti mokinius, kad privalomų knygų sąrašas neišgąsdintų, o aistra skaityti išliktų, pasakoja „Šiaurės licėjaus“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Nachajienė ir jaunesnioji pradinių klasių mokytoja Eglė Sasnauskaitė.

Skaitykite daugiau > > 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – ką apie jį turi žinoti tėvai?

Apie tai, kaip pasiruošti šiam patikrinimui, kad mokiniai parodytų aukščiausius asmeninius rezultatus, ir į ką tėvams atkreipti dėmesį, pasakoja „Šiaurės licėjaus“ ugdymo vadovė, vadovėlių autorė Nomeda Kasperavičienė, pradinio ugdymo mokytojos Žydrūnė Kalinauskienė ir Rasa Jurgelevičienė bei papildomo ugdymo studijos „3 banginiai“ vadovė Jurgita Skominienė.

Skaitykite daugiau > >