fbpx

Ateities kompetencijų ugdymas

Kokios yra ateities kompetencijos?

Nuolat kintančiame pasaulyje vis svarbiau tampa gebėjimas prisitaikyti įvairiose situacijose bei susidoroti su itin dideliais kiekiais informacijos. Kompetencijos, kurias svarbiausia išsiugdyti šiuolaikinio vaiko ateičiai:

Komunikavimo kompetencija

Žmogaus gebėjimai kurti, perduoti ir suprasti žinias etiškai naudojantis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis bei technologijomis.

Pažinimo kompetencija

Motyvacija ir gebėjimai pažinti save bei pasaulį, įgijami įsisavinant žmonių kultūrinę patirtį. Ji apima dalyko žinias ir gebėjimus, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis įgūdžius. 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Žmogaus savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir rūpinimasis fizine bei psichine sveikata. 

Pilietiškumo kompetencija

Vertybės, nuostatos, supratimas ir praktinio veikimo gebėjimai, leidžiantys ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią. 

Kūrybiškumo kompetencija

Gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus. 

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis sąmoningumas, pagrįstas žiniomis apie savo tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūrų tradicijas, įvairovę, dabarties kultūros reiškinius. 

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI

Tapyba magnetais

Integruodami matematiką, istoriją ir gamtą trečiokai mokėsi apie baltus. Rinko informaciją, koks buvo baltų gyvenimas ir žinias pritaikė kitose srityse.

  •  Istorija: sužinojo, kad prekiaudami baltai atsiskaitė gintaru.
  •  Matematika: būdami baltų pirkliais, išmoko apytikslio skaičiavimo.
  • Gamta: per mikroskopą tyrinėjo gintaro sudėtį.

Neįprastas knygos pristatymas

5-okai, skaitydami A. de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“, turėjo tyrinėti planetas, o vėliau išsirinkti labiausiai patikusią ir ją vizualizuoti.
 
Pamokos metu mokiniai klasės draugams pristatė sukurtą planetą, įvardijo argumentus, kodėl pasirinkta planeta labiausiai patiko, ką suprato, tyrinėdami planetą, sužinojo.  Klasės draugai išgirdo puikias ir naujas jau visiems puikiai žinomo kūrinio interpretacijas.
Šiaurės kryptis

Daugiau pavyzdžių

    Add a header to begin generating the table of contents