fbpx

Ateities kompetencijų ugdymas

Kokios yra ateities kompetencijos?

Nuolat kintančiame pasaulyje vis svarbiau tampa gebėjimas prisitaikyti įvairiose situacijose bei susidoroti su itin dideliais kiekiais informacijos. Kompetencijos, kurias svarbiausia išsiugdyti šiuolaikinio vaiko ateičiai:

Komunikavimo kompetencija

Žmogaus gebėjimai kurti, perduoti ir suprasti žinias etiškai naudojantis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis bei technologijomis.

Pažinimo kompetencija

Motyvacija ir gebėjimai pažinti save bei pasaulį, įgijami įsisavinant žmonių kultūrinę patirtį. Ji apima dalyko žinias ir gebėjimus, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis įgūdžius. 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Žmogaus savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir rūpinimasis fizine bei psichine sveikata. 

Pilietiškumo kompetencija

Vertybės, nuostatos, supratimas ir praktinio veikimo gebėjimai, leidžiantys ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią. 

Kūrybiškumo kompetencija

Gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus. 

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis sąmoningumas, pagrįstas žiniomis apie savo tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūrų tradicijas, įvairovę, dabarties kultūros reiškinius. 

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI

Tapyba magnetais

Integruota meninio ugdymo ir fizikos pamoka – tapyba magentais. Pamokos metu mokiniai susipažino su magneto savybėmis, stiprumu ir kūrė tapybos darbus.

kaip keliauja elektra?

Trečios klasės mokiniai tyrinėjo elektros kelią. Aiškinosi, kaip taupyti energiją, kaip pasigaminti elektrą patiems, ar yra patys nukentėję nuo elektros.

Šiaurės kryptis

Daugiau pavyzdžių

    Add a header to begin generating the table of contents