fbpx

Duk

Šiaurietiško ugdymas

Šiaurės šalių švietimo modelis nuolat sulaukia pasaulinių įvertinimų už akademinių pasiekimų, mokinių emocinės ir psichinės savijautos bei pažinimo raidos rezultatus. Šiaurės šalių ugdymas remiasi holistine prieiga į mokymąsi, nesutelkiant visos svarbos tik akademiniams pasiekimams. Šiaurietiško ugdymo modeliui svarbu mokinio savijauta ir pasitenkinimas ugdymo procesu.

Mokyklos centre – vaikas ir jo asmeninis tobulėjimas. Šiaurės licėjuje kurdami visavertę aplinką siekiame balanso, nes žinome, kad tik emociškai gerai besijaučiantis vaikas turi galimybę atsiskleisti ir pasiekti geriausių asmeninių rezultatų.


Šiaurės licėjuje vaikai ugdomi nuo darželio iki gimnazijos. Šiaurės licėjuje taip pat veikia vaikų darželis „Šiaurės licėjaus darželis“, Šiaurės licėjaus šeštadieninė mokyklėlė, norintiems pagilinti akademines žinias bei neformalaus švietimo studija „3 banginiai“, siūlanti gausų būrelių pasirinkimą. Po pamokų vaikai Šiaurės licėjuje ne tik sportuoja, užsiima meninėmis veiklomis, tačiau ir žaidžia šachmatais, mokosi programavimo arba sceninio meno.

Mokslo klubai – tai 5-9 klasių mokiniams skirti nemokami užsiėmimai, kurių metu siekiama pagilinti pamokų metu įgytas žinias. Klubų tikslas – sukurti papildomas galimybes mokiniams, siekiantiems plačiau ir įdomiau mokytis pasirinktą dalyką. Siūlome rinktis iš 6 mokslo klubų: Gamtosauginink(i)ų, Įdomiosios istorijos, Istorinės dokumentikos, Matematikos, Kūrybiškų uždavinių sprendimo būdų ir Anglų kalbos. Mokslo klubus mokiniai lanko po pamokų, kurių metu ruošiasi olimpiadoms, konkursams bei stiprina dalykines žinias.

Tam licėjuje skiriame labai didelį dėmesį. Manome, kad laimingi vaikai mokosi geriau, tad gera savijauta – labai svarbi puikiems akademiniams pasiekimams. Mokykloje veikia vaiko gerovės komanda, kurią sudaro vaikų psichologė, socialinė darbuotoja, visuomenės sveikatos specialistė ir mentorė. Daugiau informacijos čia

 

Bendradarbiaujant su „Vaikų linija“,  mokykloje diegiama patyčių ir žeminančio elgesio prevencijos programą „Friends“. „Friends“ – viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų Skandinavijos šalyse. Jos tikslas – suteikti įgūdžių ir priemonių mažinti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio apraiškas ugdymo įstaigoje. Programa diegiama remiantis geriausia Švedijos specialistų, dirbančių patyčių prevencijos srityje, patirtimi ir praktika. Su „Friends“ programa toliau planuojame dirbti iki 2025 m.

Puoselėjant bendruomeniškumą, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra reikšmingas. Šiuo tikslu kasmet suformuojama Tėvų taryba. Tėvų tarybos tikslas – skatinti mokykloje bendruomeniškumą, prisidėti idėjomis ir projektais, padėti organizuoti mokyklos renginius. Ji taip pat veikia kaip padedantysis organas ekstremaliose situacijose. Tėveliai taip pat aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės renginiuose: Kalėdiniame filmų festivalyje, mokinių Fenomenų tyrinėjimo konferencijose, Mokslo metų pradžios šventėje ir t.t.

Prieš rugsėjo pirmąją, rugpjūčio gale, Naujoko dienos metu būsimi priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniai susitinkasusipažinti su mokykla ir mokytojais.

Mokymosi tvarka ir mokyklos gyvenimas

Taip, Šiaurės licėjaus mokiniai dėvi uniformas. Šiaurės licėjaus uniformos yra netradicinės, tai – patogūs, stilingi ir lengvai derinami drabužiai skirti dėvėti kiekvieną dieną mokykloje. Mokyklinės aprangos sukurtos patogiam ir ilgam dėvėjimui. Šiaurės licėjaus uniformos čia.

12-20 mokinių vienoje klasėje. 

Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokykloje ne ugdymo tikslais ugdymo veiklų ir pertraukų metu yra draudžiama. Laikyti asmeninius mobiliuosius įrenginius mokiniai gali tik klasės dėžutėse. Būtina iš anksto pasirūpinti, kad telefonas neskambėtų ir nevibruotų (įjungta begarsė aplinka).

Jei mokinys mokykloje naudojasi telefonu draudžiamu metu, mokytojas ar administracijos darbuotojas turi teisę paimti telefoną iš vaiko ir grąžinti jį tik jo tėvams.

Jeigu vaikui iškyla būtinybė susisiekti su tėvais jo buvimo mokykloje metu, vaikui leidžiama pasinaudoti jo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.

Ugdymo mokestis Vilniaus Šiaurės licėjuje 0-4 klasių mokiniams yra 710 Eur/mėn., o 5-8 klasių mokiniams – 740 Eur/mėn., gimnazistams – 770 Eur/ mėn. Mokestis mokamas 10 mėnesių per metus. Taip pat pradedant ugdymo procesą, mokamas vienkartinis įstojimo mokestis – 400 Eur. Tęsiant mokslus po pradinių klasių Šiaurės licėjuje, stojimo mokestis netaikomas.

Mokestis mokamas tik už mokslo metus. Per vasaros atostogas šeimų patogumui organizuojama stovykla, už ją mokama atskirai.

Į mokestį įskaičiuota:

  • visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30;
  • pirmosios užsienio kalbos mokymas;
  • visos reikalingos mokymosi priemonės.

Kiti mokesčiai (neįskaičiuota į mokestį) : maitinimas, mokyklinė apranga, olimpiados, konkursai, išvykos už miesto ribų.

    Add a header to begin generating the table of contents