D.u.k.

Šiaurietiško ugdymo principai mokykloje

Šiaurės šalių švietimo modelis nuolat sulaukia pasaulinių įvertinimų už akademinių pasiekimų, mokinių emocinės ir psichinės savijautos bei pažinimo raidos rezultatus. Šiaurės šalių ugdymas remiasi holistine prieiga į mokymąsi, nesutelkiant visos svarbos tik akademiniams pasiekimams. Šiaurietiško ugdymo modeliui svarbu mokinio savijauta ir pasitenkinimas ugdymo procesu.

Mokyklos centre – vaikas ir jo asmeninis tobulėjimas. Šiaurės licėjuje kurdami visavertę aplinką siekiame balanso, nes žinome, kad tik emociškai gerai besijaučiantis vaikas turi galimybę atsiskleisti ir pasiekti geriausių asmeninių rezultatų.


Šiaurės licėjuje vaikai ugdomi nuo darželio iki gimnazijos. Šiaurės licėjuje taip pat veikia vaikų darželis „Aukštyn kojom“, Šiaurės licėjaus šeštadieninė mokyklėlė, norintiems pagilinti akademines žinias bei neformalaus švietimo studija „3 banginiai“, siūlanti gausų būrelių pasirinkimą. Po pamokų vaikai Šiaurės licėjuje ne tik sportuoja, užsiima meninėmis veiklomis, tačiau ir žaidžia šachmatais, mokosi kinų kalbos arba sceninio meno.

Tam licėjuje skiriame labai didelį dėmesį. Manome, kad laimingi vaikai mokosi geriau, tad gera savijauta – labai svarbi puikiems akademiniams pasiekimams. Mokykloje veikia vaiko gerovės komanda, kurią sudaro vaikų psichologė, socialinė darbuotoja, visuomenės sveikatos specialistė ir mentorė. Daugiau informacijos čia.

Puoselėjant bendruomeniškumą, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra reikšmingas. Šiuo tikslu kasmet suformuojama Tėvų taryba. Tėvų tarybos tikslas – skatinti mokykloje bendruomeniškumą, prisidėti idėjomis ir projektais, padėti organizuoti mokyklos renginius. Ji taip pat veikia kaip padedantysis organas ekstremaliose situacijose. Tėveliai taip pat aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės renginiuose: Kalėdiniame filmų festivalyje, mokinių Fenomenų tyrinėjimo konferencijose, Mokslo metų pradžios šventėje ir t.t.

Prieš rugsėjo pirmąją, rugpjūčio gale, Naujoko dienos metu būsimi priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniai susitinkasusipažinti su mokykla ir mokytojais.

Mokymosi tvarka ir mokyklos gyvenimas

Taip, Šiaurės licėjaus mokiniai dėvi uniformos. Šiaurės licėjaus uniformos yra netradicinės, tai – patogūs, stilingi ir lengvai derinami drabužiai skirti dėvėti kiekvieną dieną mokykloje. Mokyklinės aprangos sukurtos patogiam ir ilgam dėvėjimui. Šiaurės licėjaus uniformos čia.

12-20 mokinių vienoje klasėje.

Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokykloje ne ugdymo tikslais ugdymo veiklų ir pertraukų metu yra draudžiama. Laikyti asmeninius mobiliuosius įrenginius mokiniai gali tik klasės dėžutėse. Būtina iš anksto pasirūpinti, kad telefonas neskambėtų ir nevibruotų (įjungta begarsė aplinka).

Jei mokinys mokykloje naudojasi telefonu draudžiamu metu, mokytojas ar administracijos darbuotojas turi teisę paimti telefoną iš vaiko ir grąžinti jį tik jo tėvams.

Jeigu vaikui iškyla būtinybė susisiekti su tėvais jo buvimo mokykloje metu, vaikui leidžiama pasinaudoti jo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.

Ugdymo mokestis Vilniaus Šiaurės licėjuje 0-4 klasių mokiniams yra 620 Eur/mėn., o 5-8 klasių mokiniams – 655 Eur/mėn., gimnazistams – 700 Eur/ mėn. Mokestis mokamas 10 mėnesių per metus. Taip pat pradedant ugdymo procesą, mokamas vienkartinis įstojimo mokestis – 400 Eur. Tęsiant mokslus po pradinių klasių Šiaurės licėjuje, stojimo mokestis netaikomas.

Ugdymo mokestis Kauno Šiaurės licėjuje 0-4 klasių mokiniams yra 530 Eur/mėn. Į kainą įskaičiuotas visos dienos ugdymas. Mokestis mokamas 10 mėnesių per metus. Taip pat pradedant ugdymo procesą, mokamas vienkartinis įstojimo mokestis – 400 Eur.

Mokestis mokamas tik už mokslo metus. Per vasaros atostogas šeimų patogumui organizuojama stovykla, už ją mokama atskirai.

Į mokestį įskaičiuota:

  • visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30;
  • pirmosios užsienio kalbos mokymas;
  • visos reikalingos mokymosi priemonės.

Kiti mokesčiai (neįskaičiuota į mokestį) : maitinimas, mokyklinė apranga, olimpiados, konkursai, išvykos už miesto ribų.

    Add a header to begin generating the table of contents