fbpx

Verslumo kodas

Antreprenerio mąstysena – tai gebėjimas atpažinti naujas galimybes, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas, greitai adaptuotis ir keistis, komunikuoti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę, įvertinti rizikas ir VEIKTI.

Antreprenerystė geriausiai ugdoma komandoje per praktiką ir patirtį. Antreprenerio kodo programos užsiėmimuose praktiškai vystysime idėjas nuo galimybių atpažinimo iki verslo plano sukūrimo ir pristatymo patyrusių verslininkų, lyderių, investuotojų komisijai.

Ką nuveiksime?

  1. Sukursime augančią 500 verslo idėjų bazę.
  2. Sužinosime, kas yra antreprenerio sėkmės kodas.
  3. Išmoksime komandose paruošti idėjos įgyvendinimo ir verslo kūrimo planą.
  4. Išmoksime įtikinamai pristatyti save ir savo idėją per ribotą laiko tarpą.
    Add a header to begin generating the table of contents