fbpx

STEAM – Jaunieji tyrinėtojai

Būrelio vedėja Gintarė studijavo psichologiją, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogiką, o šiais metais pabaigs STEAM studijas ir galės oficialiai vadintis STEAM mokytoja. Gintarė 7 metus dirba mokytojos darbą ir jau antrus metus ves mokslo būrelį „Jaunieji tyrinėtojai” Šiaurės licėjuje. STEAM ugdymas mokytoją sužavėjo, nes ir berniukai, ir mergaitės pradėjo domėtis mokslo išradimais. Užsiėmimų metu Gintarė vaikus skatina nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, bendradarbiauti ir pasitikėti savo jėgomis.

Būrelio programa sukurta remiantis STEAmetodika

S – science (mokslas)

T – technology (technologijos)

E – engineering (inžinerija)

A – arts (menai)

M – mathematics (matematika)

STEAugdymas:

  • skatina vaikus domėti mokslo atradimais
  • skatina pasitikėjimą savimi
  • lavina kritinį mąstymą
  • lavina problemų sprendimo įgūdžius
  • padeda praktiškai išbandyti teorines žinias
  • lavina kūrybiškumą
  • lavina bendradarbiavimo įgūdžius
    Add a header to begin generating the table of contents