Mokykis ir kurk su STEAM

Laikas kai jaunieji tyrinėtojai gali praplėsti savo žinias mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos su meno pagalba, kuris padės suprasti ir apjungti šias sudėtingas disciplinas. Dirbdami su mažais projektais, mokiniai jausis įkvėpti panaudoti naujas ir jau turimas žinias kuriant veiklose. Veiklų metu bus stimuliuojamas kritinis mąstymas ir problemų sprendimas.
    Add a header to begin generating the table of contents