Minecraft kūryba ir programavimas

 „Minecraft Education“ – vaikams patrauklus ir pažįstamas įrankis, pasitelkiamas kaip kūrybinė priemonė. Naudojant neišsemiamus programos resursus, projektuosime įvairias idėjas, kuriomis dalinsimės tarpusavyje ir spausdinsime 3D spausdintuvu! Būrelio metu keliausime per kūrybinio proceso eigos etapus ir ugdysime kritinį mąstymą, žingeidumą, erdvinį mąstymą, drąsą rizikuoti, bendradarbiavimą ir atvirumą. Naudojant „Minecraft education“ paketą ir papildomas skaitmenines bei nekompiuterines priemones ugdome vaikų loginį, matematinį, problemų sprendimo  mąstymą mokant programavimo principų.

Mokytojai Emai svarbiausias veiklų aspektas - kūrybinio mąstymo procesas ir jo lavinimas kuriant projektus ir naudojant įvairias priemones. Ši būrelių mokytoja turi patirties dirbant vaikų stovyklose vadove ir vedant edukacines savęs, bei savo emocijų pažinimo praktikas. Psichologijos studijose įgytos žinios padeda mokytojai kurti saugią aplinką vaikų kūrybai.
Mokytoja Justina siekia, kad kiekvienas veiklos dalyvis rastų savo kūrybinę kryptį pasitelkdamas turimas ir pamokų metu įgytas žinias. Devynerius metus dirbdama technologijų ir robotikos mokytoja, Justina išmoko sudėtingus dalykus paaiškinti suprantamai net ir jauniausiems kūrėjams. Mokytojos patirtis dirbant tarptautinėse mokyklose suformavo modernius ugdymo įgūdžius, kurie padeda formuoti kritiškai mąstantį kūrėją, kuris žino kaip efektyviai spręsti kūrybinio proceso metu kylančius iššūkius.
    Add a header to begin generating the table of contents