Keramika

Kiekvienas vaikas yra kūrėjas, o vienas iš būdų išlaisvinti savo kūrybines galias − keramika. Keramika – tai harmonija, susikaupimas, neįtikėtina formų ir spalvų įvairovė. Tai ir pažintis su formomis, molio raiškos galimybėmis, darbo technologijomis. Būrelyje vaikai mokosi lipdymo meno, lavina vaizduotę, laisvai improvizuoja ir eksperimentuoja su spalvomis, mokosi dekoruoti, lipdyti reljefinius gaminius, glazūruoti, ugdo saviraiškos gebėjimus, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Meninio ugdymo ir atsakingos gyvensenos mokytoja Laura Mickutė
    Add a header to begin generating the table of contents