Karjeros, verslumo ir lyderystės klubas

Užsiėmimų metu mokysimės kūrybiškai ir įkvėptai suprasti, kokie karjeros ir saviraiškos keliai,  galimybės ir nuotykiai slypi suaugusiųjų pasaulyje. Mokysimės suprasti ir atsakyti sau į paslaptingą visiems žmonėms pasaulyje klausimą “Kaip atrasti save?” Mokysimės puoselėti savyje savo unikalią lyderystės ir verslumo gyslelę, kuriant aplink save teigiamą atmosferą bei keičiant pasaulį į gerąją pusę. Užsiėmimų metu pasitelksime skaitmeninius “Badgecraft” mokymosi pasiekimus patvirtinančius ženkliukus, kurie įžaidybins ir praturtins visą mokymosi procesą!
Gintarė Joteikaitė - socialinė antreprenerė, karjeros konsultantė, koučingo specialistė, jaunimo darbuotoja, sertifikuota įvairių darbo su žmonėmis metodikų praktikė. Yra sukaupusi 10 metų darbo patirtį visuose ūkio sektoriuose (energetikos, gamybiniame, paslaugų, IT ir viešajame), įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus jaunimo srityje. Gintarė yra pravedusi virš 500 mokymų ir virš 1000 individualių konsultacijų karjeros, savirealizacijos ir antreprenerystės temomis. Išleidusi metodinį leidinį apie jaunimo ugdymą karjerai. „Mano gyvenimo misija yra padėti žmonėms kūrybiškai realizuoti savo įgimtus talentus ir atskleisti šiam pasauliui visą jų asmenybės autentiško potencialo grožį. Esu stipri vizionierė, idėjų generatorė ir strategė, orientuota į globalų ir tuo pačiu gilų situacijos pamatymą, žmonių vienijimą, inovacijas ir įkvepiančius pokyčius.”
    Add a header to begin generating the table of contents