KRYPTIS,
KURI MUS ĮKVEPIA

KRYPTIS,
KURI MUS ĮKVEPIA

DĖMESYS KOMPETENCIJOMS

Šiauriečių atsakymas į klausimą, ko iš tiesų prasminga mokytis.

Prasminga mokytis to, kas padės greičiau prisitaikyti kintančiame pasaulyje. Kompetencijos, kurias svarbiausia išsiugdyti XXI a. mokiniui:

  • kritinis mąstymas,
  • bendradarbiavimas,
  • kūrybiškumas,
  • problemų sprendimas.

Kas 3 metus skelbiamuose tarptautiniuose EBPO PISA (angl. Programme for International Student Assessment) tyrimuose Suomija sulaukia itin aukštų įvertinimų. Puikiais rezultatais išsiskiria ir Danija, Norvegija bei Estija, kurios ugdymo sistema artima Šiaurės šalių ugdymo sistemoms.

ASMENYBĖS UGDYMAS

Emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių svarba.

Europoje lyderiaujanti Suomijos ugdymo sistema padeda vaikui augti stipriam, kritiškai mąstančiam, kūrybingam, atviram ir atsakingam. Siekiama, kad kiekvienas mokinys žinotų savo teises ir pareigas, toleruotų skirtybes, formuotųsi tvirtas vertybines nuostatas.

Emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių svarba.

Europoje lyderiaujanti Suomijos ugdymo sistema padeda vaikui augti stipriam, kritiškai mąstančiam, kūrybingam, atviram ir atsakingam. Siekiama, kad kiekvienas mokinys žinotų savo teises ir pareigas, toleruotų skirtybes, formuotųsi tvirtas vertybines nuostatas.

INTEGRUOTAS UGDYMAS

Atskirų mokomųjų dalykų pamokos – jau istorija.

Norint geriau suvokti įvairius reiškinius ir procesus, vien tiriamosios veiklos projektų nepakanka. Gyvenimas nėra padalytas į dalykus, todėl ir mokykloje juos reikia integruoti.

 

PATIRTINIS UGDYMAS

Viena iš Suomijos ugdymo sistemos paslapčių.

XXI a. ugdymas(is) turi būti grindžiamas tiriamąja mokinių veikla. Tai skatina juos būti aktyvius, motyvuotus ir įsitraukti į ugdymo(si) procesą.

Patirtiniai projektai ir suomių pasididžiavimas – reiškinių tyrinėjimas Phenomenal education“ – tai, ko galime pavydėti XXI a. vaikams.

Viena iš Suomijos ugdymo sistemos paslapčių.

XXI a. ugdymas(is) turi būti grindžiamas tiriamąja mokinių veikla. Tai skatina juos būti aktyvius, motyvuotus ir įsitraukti į ugdymo(si) procesą.

Patirtiniai projektai ir suomių pasididžiavimas – reiškinių tyrinėjimas Phenomenal education“ – tai, ko galime pavydėti XXI a. vaikams.

INDIVIDUALUS MOKYMOSI KELIAS

Šiuolaikiniams mokiniams reikalinga šiuolaikinė mokykla.

Mokinių mokymosi stiliai ir pažangos greitis skirtingi, todėl natūralu, kad ir jų ugdymo(si) planai XXI a. turi būti individualūs. 

Šiaurietiško ugdymo(si) sistema leidžia mokiniui atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus pačiam pasirinkti ugdymosi kelią – sudaryti asmeninį ugdymosi planą iš privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvųjų veiklų.

 

Forma išsiųsta sėkmingai!

SUSIDOMĖJOTE? PARAŠYKITE MUMS!

Siųsdami užklausą patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika ir sutinkate, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis atsakymų į užklausas teikimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų VšĮ „Šiaurės licėjus“, įmonės kodas 303960460, Vytauto g. 1, LT-08118 Vilnius. Privatumo politika