Vertybės
Remdamiesi sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema, ugdysime stiprias asmenybes ir auginsime kūrybiškus ateities lyderius. Taip prisidėsime prie naujos šalies ir regiono visuomenės – naujos Šiaurės – kūrimo.

Lietuva – Šiaurės Europos valstybė, kuriai reikalingi piliečiai, išmanantys savo regioną, jo istoriją, kultūrą, kalbas ir, svarbiausia – ateities perspektyvas. Būtent tokius piliečius ir ugdysime „Šiaurės licėjuje“.

Licėjaus mokiniai taps aktyvūs savo „didžiųjų namų” – Šiaurės regiono – tyrinėtojas. Remdamiesi sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema, auginsime kūrybiškus ir mąstančius ateities lyderius, kuriems šiandien dar tik penkeri, šešeri ar septyneri metai. Taip prisidėsime prie naujos šalies ir regiono visuomenės – naujos Šiaurės – kūrimo. Sieksime būti stiprūs ne tik Lietuvoje, tačiau ir visoje Šiaurės Europoje, iš kurios dabar mokomės.

„Šiaurės licėjaus“ idėja – atsvara mokykloms, idėjiškai orientuotoms tik į vaiko tobulėjimą. Esame tikri, kad ne mažiau svarbus yra šiaurietiško charakterio ir stiprių asmenybių ugdymas. „Šiaurės licėjaus“ mokinys yra ryški ir sumani asmenybė, slepianti savyje daugybę talentų ir lyderio potencialą, kurį siekiame atskleisti.

Manome, kad švietimo sistema privalo keistis ir siekiame prie to prisidėti. Kartu su naująja karta ugdysime ir pedagogus, kad jie deramai atliktų savo misiją – augintų savarankišką ir kūrybingą, jau mokykloje maksimaliai savo gebėjimus atskleidžiančią stiprią asmenybę.

Remdamiesi ilgamete leidyklos „Šviesa“ patirtimi, nūdienos aktualijas ir iššūkius atitinkančias metodikas kuriame patys. Suprantame švietimo sistemą ir esame pasirengę ją tobulinti.

„Šiaurės licėjaus“ vertybės:

  • Pagarba
  • Kritinis mastymas
  • Įvairiapusiškumas
  • Tobulėjimas
  • Atvirumas idėjoms
„Šiaurės licėjus“ tai:

Integruotai taikomos pažangiausios mokymo sistemos.

Ugdoma kūrybiška ir motyvuota mokyklos bendruomenė.

Gyvas edukacinis partnerių tinklas Šiaurės Europos regione.

Pagrindinio partnerio – leidyklos „Šviesa“ – ilgametė patirtis ir naujausi pasiekimai.