Metodika
Patyriminis ugdymas

Vaikai geriausiai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami, pažindami, atrasdami. Todėl „Šiaurės licėjuje“ didelis dėmesys skiriamas patyriminiam ugdymuisi, kai visos ugdymo veiklos yra realizuojamos per vaikų asmeninį patyrimą. Patyriminis ugdymas mokykloje naudojamas siekiant žadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti turimas žinias ir patirtį su naujomis įgytomis žiniomis.

Integruotas ugdymas

„Šiaurės licėjuje“ orientuojamasi į formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo integraciją visos dienos metu. Ugdymo turinys orientuotas į mokinį, jo poreikius, interesus ir gebėjimus. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad visi mokomieji dalykai (matematika, kalbos, pasaulio pažinimas ir kiti) būtų tikslingai integruojami tarpusavyje.

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

„Šiaurės licėjuje“ formuojamos nedidelės klasės (iki 18 mokinių). Tokių klasių privalumas tas, kad mokytojui ir jo asistentui sudaromos sąlygos nuolat stebėti mokymosi procesą ir kiekvienam vaikui laiku suteikti individualizuotą grįžtamąjį ryšį. Individualus dėmesys užtikrina saugią aplinką be patyčių, kurioje mokinys sėkmingai tobulinasi savo gebėjimus ir auga kaip asmenybė.

Mokinio asmenybės formavimas „Šiaurės licėjuje“ grindžiamas emocinio intelekto ugdymu, teigiamo elgesio filosofija, pareigos ir atsakomybės skiepijimu.

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymas

„Šiaurės licėjuje“ emocinio intelekto ugdymas realizuojamas per socialinio emocinio intelekto ugdymo programas („Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“ ir kt.).

Teigiamo elgesio filosofija

Licėjuje sukurta ir taikoma elgesio formavimo žingsnių sistema, kuri padeda nuosekliai siekti susitarimų dėl tinkamo elgesio tarp bendruomenės narių.

Pareigos ir atsakomybės skiepijimas

„Šiaurės licėjuje“ nuo ikimokyklinio amžiaus vaikams skiepijamas pareigos ir atsakomybės jausmas. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, pareigos ir atsakomybės auga kartu su vaiku.