Bendruomenė

Mokinį supanti bendruomenė – stiprus jo augimo akstinas. Norėdami ugdyti naujos kartos atstovą – kūrybišką, kritiškai mąstantį, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti – turime kurti atvirą, besimokančią ir žiniomis bei patirtimi besidalinančią, bendruomenę. „Šiaurės licėjaus“ durys visada atviros suinteresuotiems asmenims. Mokykla yra savarankiška, atvira ir bendruomeniška.

Jovita Starkutė
Mokyklos direktorė
Lina Kilčiauskaitė
Ugdymo vadovė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo vadovė
Valdonė Navickaitė
Pradinio ugdymo mokytoja
Rasa Jurgelevičienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Jurgita Steponaitienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Diana Meškelevičienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Žilionytė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jurgita Povilavičienė
Anglų kalbos mokytoja
Indrė Novickė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Laura Stankevičiūtė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Asta Sarapinaitė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Raminta Abraitytė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos asistentė
Renata Trumpokais
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos asistentė
Neringa Meškė
Muzikos mokytoja
Karolis Uptas
Robotikos mokytojas
Gintaras Tubelis
Šokio mokytojas
Laurynas Glebavičius
Šachmatų mokytojas
Iniciatorius ir partneris

„Šiaurės licėjaus“ iniciatorė yra leidykla „Šviesa" – švietimo literatūros ekspertė ir inovatorė, daugiausia patirties turinti mokomosios literatūros leidykla Lietuvoje.