Bendruomenė

Mokinį supanti bendruomenė – stiprus jo augimo akstinas. Norėdami ugdyti naujos kartos atstovą – kūrybišką, kritiškai mąstantį, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti – turime kurti atvirą, besimokančią ir žiniomis bei patirtimi besidalinančią, bendruomenę. „Šiaurės licėjaus“ durys visada atviros suinteresuotiems asmenims. Mokykla yra savarankiška, atvira ir bendruomeniška.

Šiuo metu „Šiaurės licėjuje“ Vilniuje dirba Vilniuje dirba 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 9 pradinio ugdymo mokytojai, 11 mokytojo asistentų, du anglų kalbos mokytojai, šokio ir muzikos mokytoja, psichologas, ugdymo vadovė ir trys administracijos darbuotojai.

2018 rudenį Kaune pradėjo veikti dvi klasės - priešmokyklinukų ir pirmokų. Šiuo metu „Šiaurės licėjuje“ Kaune dirba pradinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja asistentė, anglų kalbos mokytoja, muzikos mokytojas ir du administracijos darbuotojai.

Milda Juonė
L.E.P. Mokyklos vadovė
Jovita Starkutė
Mokyklos vadovė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo vadovė
Valdonė Navickaitė
Pradinio ugdymo mokytoja
Rasa Jurgelevičienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Agnė Janonytė
Pradinio ugdymo mokytoja
Milda Vainauskaitė
Pradinio ugdymo mokytoja
Jūratė Masiulienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Diana Meškelevičienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Burlova
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jurgita Povilavičienė
Anglų kalbos mokytoja
Dainius Šileika
Anglų kalbos mokytojas
Laura Stankevičiūtė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos asistentė
Lina Prochorova
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Kamilė Raudytė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Renata Trumpokais
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Raminta Abraitytė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė
Agnė Kriščiūnaitė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos asistentė
Justina Rugieniūtė
Pradinio ugdymo mokytojos asistentė

Neformalaus ugdymo partneriai

Laisvalaikio partneriai

Iniciatorius ir partneris

„Šiaurės licėjaus“ iniciatorė yra leidykla „Šviesa" – švietimo literatūros ekspertė ir inovatorė, daugiausia patirties turinti mokomosios literatūros leidykla Lietuvoje.