DUK
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką reiškia mokyklos pavadinimas „Šiaurės licėjus“?

„Šiaurės licėjus“ nėra tik pavadinimas, tai – didelė idėja, išskirianti šį licėjų iš kitų mokyklų.  Lietuva – Šiaurės Europos valstybė. Jai reikalingi piliečiai suprantantys savo regioną, jo istoriją, kultūrą, kalbas ir, svarbiausia – ateities perspektyvas. Kintančio pasaulio dalyviai, aktyvūs visų pirma savo didesnių namų – Šiaurės regiono – tyrinėtojai.

Remdamiesi sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema auginsime kūrybiškus ir mąstančius ateities lyderius, kuriems šiandien dar tik penkeri, šešeri ar septyneri. Tuo mes prisidėsime prie naujos šalies ir regiono visuomenės – naujos Šiaurės – kūrimo. Ateities tikslas mums visiems yra būti stipriais didesniuose namuose – Šiaurės Europoje. Ši idėja – atsvara mokykloms, idėjiškai orientuotoms tik į vaiko tobulėjimą.  Ne mažiau svarbus yra šiaurietiško charakterio ugdymas.

Kur pirmiausia kviečiami „Šiaurės Licėjaus“ veikla susidomėję tėvai?

Šiuo metu vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metams į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pirmąją, antrąją bei trečiąją klases. Kviečiame Jus registruotis bei atvykti individualiam susitikimui ir ekskursijai į „Šiaurės licėjų“. Registruotis galite el. paštu info@siaureslicejus.lt arba telefonu +370 626 73254.

Kiek mokytojų dirba klasėje?

Kiekviena klasė turi du mokytojus. Pirmoje dienos dalyje su mokiniais dirba pagrindinis mokytojas bei pagal poreikį talkinantis antrasis mokytojas. Neformalaus ugdymo dalyje po pietų į įvairius būrelius atvyksta tos srities specialistai. Visos dienos metu, vykstant į išvykas, žaidžiant lauke, keliaujant iš klasės į būrelį ar valgyti - su mokiniais laiką leidžia antrasis mokytojas.

Kiek mokinių mokosi vienoje klasėje?

Vienoje klasėje mokosi ne daugiau šešiolikos vaikų. Ribodami mokinių skaičių, galime užtikrinti aukštą ugdymo kokybę bei individualų pedagogų dėmesį kiekvienam mokiniui. 

Ar Šiaurės licėjus dirba mokinių atostogų metu?

Visų mokinių atostogų (rudens, žiemos, pavasario, vasaros) metu, tėvų patogumui, Šiaurės licėjuje mokiniams organizuojame temines stovyklas. Jų metu organizuojamos aktyvios tiriamosios veiklos, išvykos, žaidimai bei kiti edukaciniai užsiėmimai pasirinkta stovyklos tematika. Stovyklas galima rinktis lankyti pagal poreikį. Rudens, žiemos bei pavasario atostogų metu organizuojamos stovyklos įtrauktos į mėnesinį mokestį už mokslą. 

Išvykos bei svečiai mokykloje

Bent kartą per mėnesį mokiniams organizuojamos teminės išvykos, papildančios ugdymo(si) procesą ir suteikiančios galimybę susipažinti bei išbandyti išmoktus dalykus praktiškai. Taip pat, atsižvelgiant į ugdymo temas, Šiaurės licėjuje lankosi svečiai, pristatantys mokiniams savo veiklą, hobį ar darbą praktiškai. Tikime, kad šios patirtys ir mokymasis per patirtį ne tik paįvairina mokinių ugdymo(si) procesą, bet ir padeda lengviau įsisavinti naujas žinias.

Kas įskaičiuota į mėnesinį mokestį už mokslą?

Mokestis už mokslą mokamas devynis mėnesius. Vasaros metu, jei mokinys nelanko mokyklos stovyklų, mokėti nereikia. Į mokestį įskaičiuota:

•    Visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30 val.

•    Sustiprintas anglų kalbos mokymas

•    Visos reikalingos mokymosi priemonės

•    Išvykos mieste

•    Stovyklos mokinių atostogų metu

•   Pirminės psichologo, logopedo konsultacijos

Ar yra kokių papildomų mokesčių?

·         Mokyklinė apranga

·         Maitinimas (kaina priklauso nuo pasirinkto valgiaraščio)

·         Kiti mokesčiai (dalyvavimas olimpiadose, išvykos ne mieste ir kt.)

Kada mokiniai pradeda mokytis anglų kalbos?

Anglų kalbos mokomės nuo pat priešmokyklinės klasės. Pamokėlės vyksta keturis kartus savaitėje. Taip pat, visiems mokiniams, vieną kartą savaitėje organizuojamos popietės veiklos imersijos būdu.

Ar Šiaurės licėjuje mokiniai turi mokyklinę aprangą?

Taip, Šiaurės licėjuje turime specialiai mūsų mokiniams sukurtą mokyklinę aprangą. Kurdami mokyklinę aprangą siekėme sukurti vaikams pritaikytą, patogią ir praktišką, o tuo pačiu nuotaikingą ir išskirtinę aprangą, kurią prižiūrėti bus patogu ir tėvams.